Projekty 

Mezinárodně oceňovaný program, který škole zajistí kvalitní stravování a vzdělávání o jídle.

Podporujeme program Skutečně zdravá škola

Jsme součástí mezinárodně oceňovaného programu "Skutečně zdravá škola".

  • Umožňujeme dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí a světem, ve kterém žijí.
  • Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

Tento komplexní program vychází z britského programu Food For Life Partnership.

Skladbu jídelníčku sestavujeme tak, aby jídlo bylo pro děti pestré, chutné a zároveň odpovídalo zásadám zdravého stravování.  

Naše školka respektuje hlavní 3 kritéria tohoto projektu a to jsou: čerstvost, sezónnost a dostupnost. V jídelníčku je po celý rok velkou měrou zastoupena zelenina a ovoce. Využíváme plodiny a bylinky z vlastních bylinkových a zeleninových záhonků. Máme vybudované vyvýšené záhony na vlastní zeleninu. Vysadili jsme jedlé keře. Děti záhonky pomáhají obhospodařovat a paní kuchařka využívá čerstvých bylinek do polévky a ochucení vody k dodržení pitného režimu. Změnili jsme některé dodavatele a dovážíme potraviny z místních farem. Nevaříme z polotovarů, ale naše paní kuchařka vaří z poctivé domácí kuchyně. Dokonce v zimních měsících klíčíme semínka ředkviček, munga a čočky, která jsou zdrojem vitamínů a přidáváme je do svačinek. 

 Aktuální jídelní lístek je k dispozici na nástěnce ve školce.

Naši dodavatelé


Podporujeme program Celé Česko čte dětem

Posláním projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby mezi dětmi a dospělými. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání také rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. 

Tento projekt propojuje 3 generace. Babička, která navštěvuje naši školku, čte dětem pohádku před spaním. Děti od ní dostávají pohádku na domácí čtení do svého čtenářského sešitu, kterou jim doma čtou rodiče. Po přečtení pohádky doma, donesou děti svůj čtenářský sešit do MŠ, kde převyprávějí pohádku paní učitelce. Za tuto aktivitu dostávají nálepku, jako pochvalu za porozumění textu. Toto hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se čtení stává pro dítě přitažlivou a oblíbenou činností, která vytváří kladný vztah ke knize i ke čtení. 


Podporujeme program Se Sokolem do života

Se Sokolem do života je projekt určený mateřským školám a tělocvičným jednotám, který pomáhá děti ve věku od 3 do 6 let provést všemi základními pohybovými dovednostmi, šíří radost z pohybu a učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součástí jejich života.

Zapojením do projektu "Se sokolem do života" rozvíjí pohybovou gramotnost a motivaci ke zdravému pohybu dětí. Děti rozvíjí základní pohybové dovednosti při manipulaci s míčem, při cvičení na nářadí, při přirozených cvičení, jako je chůze, běh, skok, lezení a plazení. Za zvládnuté dovednosti děti získávají samolepky do pracovních sešitů s názvem "Pastelkami čaruj". 


Rekonstrukce školní zahrady

V rámci realizace projektu ,,Rekonstrukce školní zahrady", jehož cílem bylo zajistit především vhodné prostředky pro rozvoj motoriky, vědění a zručnosti žáků mateřské školy bylo v rámci prvků se zaměřením na rozvoj vědomostí o rostlinách, vodních prvcích a správném nakládání s vodou vystavěno jezírko, mlhoviště a zřízen trvalkový záhon s doplněním vyvýšených záhonů k pěstování bylinek či drobných květin. V souladu s rozvojem motoriky žáků byl vystavěn hmatový chodník s náplní z různých materiálů, osazena rampa s lanem a prohazovadlo. 

Důvodem k realizaci projektu byla potřeba doplnit a zmodernizovat prostor, kde probíhá praktická výuka a je rozvíjena motorika a obratnost žáků. 

Projekt: ,,Vybudování přírodní zahrady v mateřské škole" byl spolufinancován z prostředků rozpočtu Jihočeského kraje.