Ohlášení stravy

Přihlášení/ odhlášení oběda lze telefonicky na čísle: +420 724 905 075, písemně v sešitě uloženém v prostorách šaten, ústně u paní kuchařky, a to vždy den předem do 13.00 hodin. Pouze v pondělí je možné dítě přihlásit a odhlásit týž den, a to do 8:00 hodin.

Neodhlášený oběd je možné si vyzvednout pouze první den nemoci v MŠ do vlastních nádob, v době od 11:15 do 11:30 hodin.

Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni. Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována, na náhradu se nevztahuje nárok.

Školní jídelna vaří jedno jídlo, všichni strávníci mají tedy automaticky přihlášeno jedno jídlo. Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Stravné se platí měsíčně dopředu na účet školy. Číslo účtu: 2502024095/2010. Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc.