Vítejte v naší mateřské škole. 

Klademe velký důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a obce, která je zřizovatelem.

Náš ŠVP nese název "Zaléváme kořínek". Názorně v něm propojujeme vývoj dítěte s vývojem rostliny. Tímto přístupem vytváříme pozitivní a pečovatelský přístup k přírodě. 

Mateřská škola Nová Ves vznikla rekonstrukcí z rodinné vily v roce 1978 postavené vedle fotbalového hřiště a budovy Sokola. K budově školy patří nádherná rozlehlá zahrada, která dětem poskytuje velké možnosti vyžití.  

Mateřská škola Nová Ves u Českých Budějovic
Mateřská škola Nová Ves u Českých Budějovic

Jsme součástí mezinárodně oceňovaného programu "Skutečně zdravá škola".

  • Umožňujeme dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí a světem, ve kterém žijí. 
  • Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život. 

Tento komplexní program vychází z britského programu Food For Life Partnership.

Skladbu jídelníčku sestavujeme tak, aby jídlo bylo pro děti pestré, chutné a zároveň odpovídalo zásadám zdravého stravování.  

Aktuální jídelní lístek je k dispozici na nástěnce ve školce.


Odhlášení či přihlášení stravy 

  • Telefonicky na čísle: +420 724 905 075, písemně v sešitě uloženém v prostorách šaten, ústně u paní kuchařky, a to vždy den předem do 13.00 hodin. Pouze v pondělí je možné dítě přihlásit a odhlásit týž den, a to do 8:00 hodin.
  • Neodhlášený oběd je možné si vyzvednout pouze první den nemoci v MŠ do vlastních nádob, v době od 11:15 do 11:30 hodin.
  • Odhlášky se v pracovní dny provádějí den předem. Strávníci musí být v době nemoci odhlášeni. Neodhlášená strava je strávníkům naúčtována, na náhradu se nevztahuje nárok.
  • Školní jídelna vaří jedno jídlo, všichni strávníci mají tedy automaticky přihlášeno jedno jídlo. Strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Stravné se platí měsíčně dopředu na účet školy. Číslo účtu: 2502024095/2010. Veškeré přeplatky jsou automaticky převáděny do záloh na stravování na další měsíc. 

Omluvenka dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář a nebo volejte +420 724 905 075.