Laskavé prostředí pro vaše spokojené děti

Spokojené dítě, spokojený rodič
Spokojené dítě, spokojený rodič

Tvoříme udržitelnou budoucnost

Jsme součástí mezinárodně oceňovaného programu "Skutečně zdravá škola". 

  • Umožňujeme dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. 
  • Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život. 

Tento komplexní program vychází z britského programu Food for Life Partnership.

Vítejte v naší mateřské škole.

Klademe velký důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a obce, která je zřizovatelem školy. 

Každý rodič je vítaným partnerem školy. Učitel je průvodcem dítěte na jeho vzdělávací cestě. 

Všichni máme společný cíl:

  • Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti s přihlédnutím na jedinečnost každého z nich.
  • Vytvářet pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, které je v co největším souladu s přírodou. 

Náš ŠVP nese název "ZALÉVÁME KOŘÍNEK". Názorně v něm propojujeme vývoj dítěte s vývojem rostliny. Tímto přístupem vytváříme pozitivní a pečovatelský vztah k přírodě. 

KRÁSNÉ A LÁSKYPLNÉ PROSTŘEDÍ

Do naší školy chodí děti rády. Panuje u nás pohoda a pozitivní atmosféra.

MODERNÍ VÝUKOVÉ AKTIVITY

Zkušení pedagogové, každodenní tematický výukový program a perfektní předškolní příprava.

ZDRAVÁ ŠKOLA

Zdravá a vyvážená strava, pitný režim, sportík a pohyb na čerstvém vzduchu.

Omluvenka dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní číslo: +420 724 905 075