Zápis

Zápis pro školní rok 2021/2022

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021 

Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 

 • 3  Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 17 Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 7  Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 1  Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 8  Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 14 Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 12 Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 9  Přijímá se od 1. 9. 2021 
 • 10 Přijímá se od 1. 9. 2021 

Vyvěšeno dne: 24. 5. 2021 

Štěpánka Hušková Laštůvková ředitelka školy 

V souvislosti s epidemiologickou situací v ČR, MŠMT vydalo doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, které bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců po dobu celého týdne od 3. 5. 2021 - 9. 5. 2021. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Je nutné Vaši vyplněnou žádost a uvedené doklady: 

 1. Kopii rodného listu (k ověření totožnosti dítěte), 
 2. doklad o očkování nebo vyjádření lékaře o řádném očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinnou školní docházku).

Všechny tiskopisy naleznete níže. 

Dokumenty dodejte do MŠ a to těmito způsoby:

 • Do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobní podání: do schránky MŠ a to od 3. 5. 2021 nejpozději do 9. 5. 2021.

V případě nejasností ohledně zápisu se nebojte nás kontaktovat (Tel.: 724 905 075 msnovaves.cb@seznam.cz).

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla povinné předškolní vzdělávání a došlo i ke změně pravidel přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole

Bez ohledu na daná kritéria bude mateřská škola přednostně přijímat děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti starší tří let ze své spádové oblasti. V případě dostatečné kapacity se bude přednostní přijetí dětí v posledním roce před zahájením školní docházky vztahovat i na děti z jiné spádové oblasti. Dále bude postupováno podle kritérií.

Kritéria pro přijetí do MŠ:

 • Trvalý pobyt dítěte v Nové Vsi,
 • zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování - doloženo potvrzením lékaře,
 • věk dítěte - upřednostňují se starší děti.

Chcete nám nechat vzkaz? 

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět