Zápis

VÝSLEDEK ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NOVÁ VES PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V letošním roce proběhl zápis osobně, již bez mimořádných opatření, ve středu 4. května 2022.

K zápisu přišlo 18 rodičů a dětí s žádostí, z toho 12 s trvalým bydlištěm Nová Ves a 6 s jiným trvalým bydlištěm. Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okres České Budějovice přijímá do Mateřské školy celkem 10 dětí. Přednostním právo k přijetí mají děti, které do 31. 8. 2022 dovrší 3 let a mají trvalé bydliště v Nové Vsi, nebo na Hůrce. Ostatní děti jsou řazeny podle věku, starší mají přednost.

Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 

 • 5 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 11 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 2 Přijímá se od 1. 9. 2022  
 • 9 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 3 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 7 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 18 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 1 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 8 Přijímá se od 1. 9. 2022 
 • 15 Přijímá se od 1. 9. 2022 

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2022                                               Štěpánka Hušková Laštůvková ředitelka školy 

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla povinné předškolní vzdělávání a došlo i ke změně pravidel přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole.

Bez ohledu na daná kritéria bude mateřská škola přednostně přijímat děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti starší tří let ze své spádové oblasti. V případě dostatečné kapacity se bude přednostní přijetí dětí v posledním roce před zahájením školní docházky vztahovat i na děti z jiné spádové oblasti. Dále bude postupováno podle kritérií.

Kritéria pro přijetí do MŠ:

 • Trvalý pobyt dítěte v Nové Vsi.
 • Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování - doloženo potvrzením lékaře.
 • Věk dítěte - upřednostňují se starší děti.

Chcete nám nechat vzkaz? 

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět