MŠ Nová Ves

Mateřská škola Nová Ves vznikla rekonstrukcí z rodinné vily v roce 1978 postavené vedle fotbalového hřiště a budovy Sokola. K budově školy patří nádherná rozlehlá zahrada, která dětem poskytuje velké možnosti vyžití. 

MŠ nabízí výukový a vzdělávací program pro děti ve věku od 2 let do předškolního věku. Mateřská škola má k dispozici jednu třídu s kapacitou 24 dětí a vlastní vývařovnu.

Ve škole vytváříme kvalitní a láskyplné prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál a přirozený zdravý vývoj.

Režim v mateřské škole

Mateřská škola je pro vás otevřena každý den od 6:30 - 16:30 hodin. Denní program je dostatečně flexibilní, umožňuje naplňování potřeb jednotlivců, ale i skupiny dětí. Během dne děti střídají činnosti i prostory. 

  • 6:30 - 8:15 příchod (dodržuji příchod, abych nerušil zavedený režim dne)
  • 6:30 - 8:30 volné hraní a tvoření 
  • 8:30 - 9:00 ranní rituály (komunikační kruh, přivítání a protažení s písničkou)
  • 9:00 - 9:15 hygiena a svačina (do jídla mě nikdo nenutí, ale ochutnávám a seznamuji se s novými chutěmi)
  • 9:15 - 9:45 řízená činnost (poznávám, objevuji a dozvídám se nové věci formou hry, spolupracuji s kamarády a učitelem, učím se vlastní zkušeností, mým speciálním vzdělávacím potřebám je věnována individuální péče)
  • 9:45 - 11:45 pobyt venku (prostor pro spontánní hru, pohybové aktivity, procházky)
  • 11:45 - 12:15 hygiena a oběd, vyzvedávání dětí (pochutnávám si a učím se správnému stolování)
  • 12:15 - 14:00 odpočinek dle individuálních potřeb dětí (nikdo mě nenutí spát, ale odpočinek je nezbytný pro mé zdraví)
  • 14:00 - 14:30 vstávání z postýlek, úklid lůžka (klidové didaktické aktivity a hry, předškolní příprava)
  • 14:30 - 16:30 hygiena a svačina, pobyt na zahradě (volné hry dle zájmu dětí, zájmové aktivity),  vyzvedávání dětí