NOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA

07.06.2022

Každý z nás by měl mít nějaké oblíbené místo, kde rád odpočívá a cítí se šťastně a bezpečně.

Zvelebili jsme zahradu v naší školce
Zvelebili jsme zahradu v naší školce

Nejen kvůli tomu, jsme chtěli zvelebit zahradu v naší školce. Naší snahou bylo využít velký dlouhý prostor zeleně k rozmanitým aktivitám, které povedou ke vzdělání a zároveň vznikne oblíbené místem pro naše děti. 

Máme nový školní vzdělávací program, který se jmenuje "Zaléváme kořínek" a připodobňuje vývoj rostliny k vývoji dítěte. Na podzim, při nástupu do školky si každé dítě zasadí svou cibulku do záhonku a stará se o ní, aby mu vyrostla a vykvetla do krásy a radosti. Stejně tak, jako, když dítě přijde poprvé do školky, naučí se spoustu dovedností a vyroste z něj šťastná a samostatná osobnost.

V naší zahradě můžeme pozorovat proměny ročního období a vychováváme děti ke kladnému vztahu k přírodě, sám k sobě, ale i k ostatním.
V naší zahradě můžeme pozorovat proměny ročního období a vychováváme děti ke kladnému vztahu k přírodě, sám k sobě, ale i k ostatním.

V naší zahradě můžeme pozorovat proměny ročního období a vychováváme děti ke kladnému vztahu k přírodě, sám k sobě, ale i k ostatním. Děti samy sází rostlinky a semínka, pomáhají s úklidem listí na podzim, či pozorují zahradu jak odpočívá pod sněhovou peřinou. Velkou radost pak udělá každá kytička, která na jaře vyleze z hlíny. Před prázdninami děti ochutnávají první vypěstované plody-ovoce i zeleninu. Samozřejmě pomáhají se zaléváním a údržbou zahrady, dokonce letos při plnění vyvýšených záhonů pomáhaly "kátrovat" hlínu. Odměnou za to budou naše první jahody a taky ředkvičky a rajčátka. 

Pojďte se podívat: Jak to u nás vypadá.

Na naší zahradě je možné pozorovat i život vodního biotopu v malém zahradním jezírku, kde se nám vylíhli malí pulci. Na podzim nás dokonce navštívil ježek, kterému jsme postavili domeček k přezimování.

Rekonstrukce naší zahrady začala v srpnu 2021 a byla rozdělena na 2 etapy, protože i peníze byly ze dvou dotací, tří zdrojů a to z JČK České Budějovice, MAS Pomalší a spoluúčasti OÚ Nová Ves. V první části byla zrekonstruována betonová zpevněná plocha a nahrazena gumovou. Pod touto plochou byla vyvedena voda do dvou betonových sloupků s kohoutky na užitkovou a pitnou vodu. Byla vytvořena retenční nádrž s čerpadlem na dešťovou vodu pro následné ekonomické zalévání rostlin. Dále jsme osadili mlhoviště pro letní osvěžení našich dětí. Zastřešil se prostor mezi budovou školky a sousední stavbou pro uskladnění kol a zahradních pomůcek pro děti. Koupila se nová vahadlová houpačka a vytvořil se kopec na bobování. V druhé části rekonstrukce nastoupily zahradnice a vytvořily trvalkový záhon, vodní jezírko, osázely zahradu jedlými keři a dalšími kvetoucími rostlinami. Vybudovali jsme pocitový chodník, do kterého jsme umístili přírodní materiály, Místní truhlář, Pavel Jakl zhotovil dřevěné přístřešky-tepee a vyvýšené záhony. Na kopec pro lehčí výstup přibyla dřevěná rampa s lanem a v neposlední řadě bylo vytvořeno ohniště se zpevněnou kamennou plochou a dřevěnými lavicemi.

Za celou rekonstrukci patří poděkování našim zastupitelům, kteří schválili spoluúčast z místního rozpočtu, paní Michaele Vrábkové, která zcela zdarma zajistila administrativní práce k získání dotací, Zuzaně Šimečkové za projekt zahrady a její realizaci, společnosti Zdravstav s. r. o., která prováděla stavební práce a měla celou akci pod svým vedením, místnímu truhláři panu Pavlovi Jaklovi.

DĚKUJEME..., díky vám všem mohou mít děti z naší školky své oblíbené místo na naší zahradě, která nabízí spoustu možností k vzdělávání a radostnému hraní a dovádění.

Ředitelka Štěpánka Hušková Laštůvková